MIRENAT-G

MARKA: Vedeqsa

Mirenat-G

Ürün Adı MIRENAT- G
Tanım Minerat-G LAE’yi (Ethyl Lauroyl Arjinat→E-243) temel almış yeni bir gıda koruyucusudur.
Kompozisyon
 • % 89,5 Glycerine
 • % 10,5 Lauric Arjinat (LAE)
Özellikler Mirenat-G’nin temel koruyucu maddesi olan LAE’nin en önemli özelliği her türlü gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkinlik sağlayan geniş antimikrobiyal aktivitesidir. Gıdalarda bozulmaya ve gıda zehirlenmelerine sebep olan; Listeria monocytogenes, Leuconostoc mesenteroides, Staphylococus aureus, vb. gibi gram pozitif bakterilere ve Salmonella spp, Escherichia coli, Campylobacter jejuni vb. gibi gram negatif bakterilere karşı son derece etkilidir. Mirenat-G aynı zamanda maya ve küflere karşı da etkilidir.

Mirenat-G sindirim yolunda hızla metabolize olur ve normal bir insan diyetinde olan doğal bileşiklere hidrolize olur.

Teknik Veriler
Görünüm Şeffaf, rengarenk ışıyan sıvı
LAE miktarı % 10,5 ± % 0,5
20°C’deki Yoğunluk 1,23 ± 0,02 g/cc
Çözünürlük 20°C’de deiyonize suda çözünür ve sıcaklık düştükçe çözünürlük azalır.
PH (20°C) sol. %1 5,00 ± 1
Stabilite aralığı PH: 3-7
Avantajları
 • Düşük dozajda kullanılır.
 • Kullanımı kolaydır.
 • Gıda ürününün organoleptik (duyusal) özelliklerini değiştirmez.
 • Her türlü mikro organizma, maya ve küflere karşı yüksek antimikrobiyal etkinlik sağlar.
 • Gıda ürününün raf ömrünü uzatır, patojenlerin gelişmesini engeller.
 • Isıl işlemlere karşı dirençlidir
 • pH 3-7 arasında stabildir.
 • Alımından sonra hızla, arginin, lourik asit ve ornitin gibi doğal endojen (içsel) bileşenlere metabolize olur.
Uygulamaları Minerat-G aktivitesi pH’ya bağlı değildir. Mirenat-G pastörizasyon ve pişirme işlemlerine dayanıklıdır.

Minerat-G’nin gıda endüstrisinde – et ve tavuk ürünlerinde, çeşitli süt ürünlerinde, özellikle peynirde, alkolsüz içeceklerde, şekerleme ve sakızlarda, tüketime hazır (RTE) gıdalarda (salatalar, soslar, çorbalar, vb.)- geniş bir kullanım alanı vardır.

Kullanılacak miktar Mirenat-G suyla seyreltilir. Daldırma, püskürtme yöntemleriyle yüzeysel uygulamalarda veya homojen dağılım sağlama koşuluyla gıdanın içine katılarak kullanılabilmektedir.

Tavsiye Edilen Kullanım Oranı Minerat-G düşük kullanım dozajlarında etkilidir. Tavsiye edilen kullanım dozajı 0,5 – 2,0 g/kg’dır. Mirenat-G suyla seyreltilip, çözündürüldükten sonra gıdanın içerisine katılır ve homojen dağılım sağlanır.Püskürtme veya daldırma yöntemi için ise % 25-30’luk Mirenat-G çözeltisi kullanılır. Kireçsiz su kullanılmalıdır.

MIRENAT-G ve MİRENAT-NS İLE İLGİLİ ORTAK BİLGİLER

 

Ambalaj 5 kg ve 25 kg’lik ambalajlarda bulunmaktadır.
Saklama Koşulları Kullanılmadığı zamanlar, kapağı sıkıca kapatılmalı, ısıya ve ışığa maruz kalmasından sakınılmalıdır. 30°C üzerinde ve 4°C’nin altındaki sıcaklıklarda saklanması önerilmez. Tavsiye edilen koşullar altında ürünün raf ömrü 18 aydır.

 

Güvenilirlik

“Koruyucu eklenmemiştir” ifadesi bir çok tüketicide, ürünün güvenli ve kaliteli olduğuna dair hatalı bir çağrışıma neden olur. Ne var ki gıda koruyucularının uygun bir şekilde kullanılması gıdanın güvenliğine ve kalitesine fayda sağlar.

LAE’nin insan vücudunda kimyasal ve metabolik yollarla hidrolize olması ve molekülün insan beslenmesinde yaygın olarak bulunan bulunan doğal bileşiklere parçalanması olağanüstü bir güvenlilik derecesi sağlamaktadır.

LAE’nin hayvanlar ve insanlar üzerinde mutajenik, akut, subkronik, kronik, üreme ve gelişme yönünden toksisitesinin belirlenmesini kapsayan geniş kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda LAE’nin ve hidroliz ürünlerinin -gıdalarla birlikte koruyucu olarak tüketildiğinde de, kozmetiklerle birlikte kullanıldığında da- insan sağlığı açısından güvenilir olduğu belirlenmiştir. Bu işlemlerin sonucunda LAE, GRAS (Genellikle güvenli olarak tanınan, güvenli olduğu bilinen) olarak bildirilmiş ve bu durum FDA tarafından onaylanmıştır. USDA FSIS tarafından LAE’nin çeşitli ürünlerde 200mg/kg’a kadar kullanımı onaylanmıştır. LAE, FAO/WHO’ın Gıda Katkı Maddeleri ile ilgili müşterek uzman komitesi (JECFA) tarafından da pozitif olarak değerlendirilmiş, kabul edilebilir günlük alım değerleri belirlenmiştir. Bunların sonucunda Gıda Katkı Maddeleriyle ilgili Kodeks Komitesi (CCFA) de LAE’yi pozitif değerlendirmiş ve LAE’nin çeşitli gıdalarda kullanımıyla ilgili Kodeks’e dahil edilmesini benimsemiştir. LAE, E 243 koduyla 15 Mayıs 2014 tarihinde AB Komisyonu 506/2014 No’lu Yönetmeliğine dahil edilmiştir. Buna bağlı olarak LAE, 24 Kasım 2014 tarih ve 29185 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, Türk Gıda Kodeksine dahil edilmiştir.

Düşük toksisitesi ile birlikte sahip olduğu olağan üstü antimikrobiyal özellikleri, LAE’yi gıda ve kozmetik koruma alanı dahil olmak üzere çok geniş uygulamaları olan bir ürün haline getirmektedir. LAE’nin gıda koruma alanında kullanımı, daha iyi saklama kalitesine sahip ürünlerin imalatına doğru yapılan büyük bir teknolojik yeniliktir.

 

Sindirim Sistemindeki LAE Biyotransformasyonu

LAE’nin antimikrobiyal aktivitesi MIC (minimal engelleyici konsantrasyon)

Gram + Bakteriler MIC-ppm
Alicyclobacillus acidiphilus
DSMZ 14558
8
Arthrobacter oxydans
ATCC 8010
64
Bacillus cereus var.
mycoide ATCC 11778
32
Bacillus subtilis
ATCC 6633
16
Clostridium botulinum
ATCC 19397
64
Clostridium perfringes
ATCC 77454
16
Clostridium perfringes
ATCC 12917
16
Lactobacillus curvatus
ATCC 25601
16
Lactobacillus delbrueckiissp.
lactis ATCC 10705
16
Lactobacillus paracasei
ATCC 25302
16
Lactobacillus plantarum
ATCC 8014
16
Listeria monocytogenes
B4/971
8
Listeria monocytogenes
ATCC 15313
32
Leuconostoc mesenteroides
ATCC 19255
32
Micrococcus luteus
ATCC 9631
128
Mycobacterium phlei
ATCC 41423
2
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
8
Gram – Bakteriler MIC-ppm
Alcaligenes faecalis
ATCC 8750
64
Campylobacter jejuni
ATCC 29428
128
Campylobacter jejuni
HC2
8
Citrobacter freundii
ATCC 22636
16
Enterobacter aerogenes
ATCC 13048
64
Enterobacter faecalis
ATCC 27285
32
Enterobacter sakazakii
ATCC 29544
4
Escherichia coli 0157H7
ATCC 35150
32
Escherichia coli
ATCC 8739
32
Klebsiella pneumoniae var. Pneumoniae ATCC 4352 32
Proteus mirabilis
CECT 170
32
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027
32
Pseudomonas fluorescens
ATCC 13430
32
Salmonella cholerasuis
ATCC 13076
8
Salmonella typhimurium
ATCC 14028
32
Shigella dysentariae
ATCC 13313
8
Serratia marcenses
ATCC 10759
32
Yersinia enterocolitica
ATCC 27729
16
Vibrio parahaemoliticus
ATCC 17802
128
Küfler ve Mayalar MIC – ppm
Aspergillus niger
ATCC 14604
32
Aureobasidium pullulans
ATCC 9348
16
Gliocadium virens
ATCC 4645
32
Chaetonium globosum
ATCC 6205
16
Penicillium chrysogenum
ATCC 9480
128
Penicillium funiculosum
CECT 2914
16
Candida albicans
ATCC 10231
16
Rhodotorula rubra
CECT 1158
16
Saccharomyces cerevisae
ATCC 9763
32

 

Etki Mekanizması

LAE’nin antimikrobiyal özellikleri, onun mikroorganizmaların sitoplazmik membranı üzerindeki etkisinden kaynaklanır, öyle ki, hücresel parçalanma olmaksızın metabolik işleyiş değişir, mikro organizmanın normal döngüsü engellenir. Örneğin göreceli olarak 32 ve 8 µg/mL olan minimum önleyici konsantrasyonlarında, LAE’nin hem gram negatif (Salmonella typhimurium ATCC 14028) hem de gram pozitif mikro organizmalar (Staphylococcus aureus ATCC 6538) üzerindeki etkisiyle ilgili çalışılmalar yapılmıştır. Bu çalışma Barselona Üniversitesi, Eczacılık Bölümü tarafından yürütülmüş ve bilimsel çevrede oldukça saygın olan “Uygulamalı Mikrobiyoloji” bülteninde yayınlanmıştır. LAE’nin bakteriyel sitoplazmik membran üzerinde meydana getirdiği değişiklikler, elektronik transmisyon mikroskopi kullanılarak incelenmiştir. Bu durum resim 1-2’deki mikroskobik fotoğraflarda açıkça görülmektedir.

Bakteriyel popülasyona karşı etki seviyesi, iki floresan pigmenti kullanılarak nükleik asit boyamaya dayalı floresans mikroskopi ve fluks (akı) sitometri kullanılarak analiz edilmiştir: SYTO-13 (yeşil), tüm hücreleri işaretlemek için, ve propidyum iyodid (kırmızı) sadece zarar görmüş hücrelerde yeşil pigmentin yerini almak için kullanılmıştır.

LAE, hücre popülasyonu olarak ilk 30 dakika temasta S. Typhimurium üzerinde % 91 ve S. Aureus üzerinde % 45 etkili olmuştur. 3 saat sonunda bu değerler aşağıdaki mikrofotoğrafta görüldüğü gibi sırasıyla S. typhimurium üzerinde % 96 ve S.aureus üzerinde % 56 olmuştur.

Son olarak, 30 dakika temastan sonra potasyum ve proton trans- membran iyonik akısı belirlenmiştir. S. aureus için 7,7 µg/mL ‘lik, S. typhimurium için ise 3,34 µg/mL’lik potasyum akısında artış ve proton akısında azalma görülmüştür. Her iki deney de, LAE tarafından bakteriyel membranda meydana getirilen yapısal modifikasyonun doğrudan bir sonucu olarak, membran potansiyelinde oluşan açık değişimi göstermiştir.

Mirenat’ın (LAE) uyum içerisinde çalıştığı katkı maddeleri

LAE’nin diğer gıda katkı maddeleri ile etkileşimi katyonik yapısı ile tanımlanır. LAE diğer katkı maddeleri ile uyum göstermiyor ise, bu diğer katkı maddelerinin aniyonik karakterde olmasına ve son üründeki miktarlarına bağlıdır.

LAE’nin mükemmel bir uyum içinde olduğu katkı maddeleri:

 • Non-iyonik hidrokolloidler (guar gum, loctus ben gum, tara gum, selüloz eteri gumları, vb)
 • Organik ve inorganik asitler ( sitrik asit, malik asit, laktik asit, askorbik asit (pH= 3-5)
 • Tatlandırıcılar: şeker, dekstroz, fruktoz, maltoz,
 • Aniyonik olmayan keskin tatlandırıcılar: sukraloz, aspartam, sakkarin,
 • Doğal renkler: β-karoten, karmine, anthocyanin
 • Ve genel olarak aniyonik olmayan tüm diğer maddeler

LAE, yiyecek ve içeceklerdeki genel kullanım oranında aşağıdaki katkı maddeleriyle uyumludur:

 • Stabilizörler: arabic gum, nişasta sodyum octenilsukkinat
 • Aniyonik keskin tatlandırıcılar: acesulfame K, cyclamate K,
 • Vitaminler
 • Şelat ajanları (EDTA)
 • Bazı yapay renkler (quinolin sarısı E-14)

LAE’nin uyum göstermeyebileceği katkı maddeleri:

LAE’nin diğer katkı maddeleriyle uyum göstermemesi, her zaman gıda maddesinin son formülasyonuna bağlıdır.
Uyum göstermeme etkileri:

 • Bulanıklık görüntüsü oluşabilir.
 • LAE aktivitesinde azalma oluşabilir.

LAE aşağıdaki katkı maddeleriyle uyumlu olmayabilir:

Yapay Gıda Boyaları

 

FD&C Blue Nº1 (E-133) Brilliant Blue
FD&C Blue Nº2 Indigo Carmine
FD&C Blue Nº3
FD&C Orange B
FD&C Blue Nº3 (E-127) Erythrosine
FD&C Red nº40 Allura Red
FD&C Yellow Nº5 (E-102) Tartrazine
FD&C Yellow Nº6 (E-110) Sunset Yellow
Doğal Gıda Boyaları

 

Caramel Colour (E-150d)
Aniyonik Hidrokolloidler

 

Xanthan Gum
Alginates
Carboxy Methyl Cellulose
Fosfatlar

 

Sodium Hexamethaphosphate
polifosfatlar

Son formülasyonun LAE ile yapılan ön denemelerle oluşturulması tavsiye edilmektedir.