LIZOZIM (GRANÜL)

MARKA: EPS

Lizozim (Granül)

Ürün Adı Lizozim Klorid (Lizozim Enzimi)
Tanım Yumurta akından elde edilen sıvı lizozim enzimi
Kompozisyon
Sıvı Lizozim >% 99 Lizozim enzimi % 0,17 Potasyum Sorbat
Granül Lizozim >% 99 Lizozim enzimi
Kullanım Alanı Süt ürünlerinde Clostridium suşlarının gelişmesini kontrol altına almak ve peynir üretiminde geç şişme problemini çözmek için kullanılmaktadır.
Saflık >%99
Aktivite
 • Sıvı lizozim için: > 10.000.000 U/mL (FIP)
 • Granül lizozim için: > 45.000 U/mg protein (FIP)
Ambalaj Şekli Sıvı Lizozim 10 veya 20 L’lik PE bidonlarda, granül lizozim 5 kg’lık polietilen torbalı pp kovalarda satışa sunulmuştur.
Dozaj
 • 1 ton süt için 80-140 mL sıvı lizozim kullanılır.
 • 1 ton süt için 15-35 g granül lizozim kullanılır.
Kullanım Şekli Gerekli miktar lizozim 1 L suyla seyreltilir. Ürüne katılır ve homojen dağılım sağlanır.
Muhafaza Sıvı lizozim 0/4 °C’de, granül lizozim 15/20 °C’de, doğrudan ışığa maruz bırakılmadan ve kokusuz ortamda saklanmalıdır.
Raf Ömrü
 • Sıvı lizozim: 12 ay
 • Granül lizozim: 24 ay

Serbest dolaşım sisteminde doğal yemlerle beslenen tavukların yumurta akından, iyonik değişim kromotografisi yöntemiyle saflaştırılarak ekstrakte edilmiştir. Genetik modifikasyon söz konusu değildir.

Lizozimle ilgili genel bilgiler

Lizozim c (“tavuk tipi”) Gram Pozitif bakterilere karşı antibakteriyel etkinliği olan küçük bir enzimdir. İsmi bakteri hücre duvarlarını parçalama (lyse) etkisinden gelmektedir
Lizozim, anne sütünde ve çevreye salgılanabilecek olan bir çok diğer vücut sıvısında (örneğin kan, göz yaşı, tükrük, burun mukusu, yumurta akı) doğal olarak bulunmaktadır. Kanda bulunan lizozim vücudumuzda, bağışıklık sistemi tarafından uygulanan daha güçlü metodların yanında ek bir koruma sağlamaktadır.
Lizozim aynı zamanda geviş getiren hayvanların midesi için sindirim enzimi olarak nitelendirilir. Lizozim, selülozu metabolize eden bakterilerin mideden geçmeleri esnasında sindirilmelerine yardımcı olur.

Tavuk Yumurtası Kompozisyonu

 • % 60 yumurta akı
 • % 30 yumurta sarısı
 • % 10 kabuk

Yumurta akındaki lizozim, gelişmekte olan civcivin büyümesine yardım eden ve bozulmasını önleyen proteinleri ve yağları korur.

Lizozim: İlk Antibiyotik

Alexander Fleming 1922’de medikal antibiyotiklerle ilgili bir araştırma sırasında lizozimi keşfetmiştir. Yıllar boyunca, bakterilerin gelişmesini yavaşlatabileceğini düşündüğü aklına gelen herşeyi bakteri kültürleri üzerinde denediyordu. Üşüttüğü bir gün, kültüre bir damla mukus ekledi ve şaşırtıcı bir şekilde bunun bakterileri öldürdüğünü gördü. Şans eseri, hastalıklara karşı kendi doğal korumalarımızdan biri olan lizozimi keşfetmişti.

Lizozim bölgesel olarak uygulanabilir ancak tüm vücudu hastalıktan arındıramaz çünkü hücreler arası geçiş için fazla büyüktür.

Lizozimin Molekül Özellikleri

Lizozim: Enzim sınıflandırma numarası EC 3.2.1.17

Alternatif isimleri: Lizozim klorid, Lizozim hidroklorid, Muramidase, Peptidoglikan N-asetilmuramoilhidrolaz, 1,4-beta-N asetilmuramidase C, Allergen Gal d IV, Allergen = Gal d 4

Lizozim Araştırmalar için model proteindir

On yıllardır lizozim bir çok laboratuarda çeşitli çalışmalar için model protein olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle lizozimin yapısı, stabilitesi ve fonksiyonu ile ilgili geniş çapta bir literatür mevcuttur.
Tavuk Yumurtası Akı Lizozimi- TYAL,“klasik” lizozim haline gelmiştir.

Etki Mekanizması

Gram-pozitif bakterilerin peptidoglikandan oluşan kalın bir dış duvarı, karbonhidrat zincirlerinden oluşan ve hücrenin yüksek ozmotik basıncına karşı hassas zarı destekleyen, kısa peptid kordonlarıyla birbirine geçmiş sert bir membranı vardır.
Gram-negatif bakterilerin dış lipid katmanlarıyla kaplanmış daha ince duvarları vardır.

Değişik özelliklere sahip farklı lizozimler (insan lizozimi, TYAL), her iki tür bakteriye de etki edebilir. Lizozim karbonhidrat zincirlerini kırarak, hücre duvarının yapısal bütünlüğüne zarar veren muramidaz’dır. Bakteri, kendi hücre iç basıncı altında patlar (ozmotik ölüm).

Yumurta Akı Lizoziminin Antimikrobik Spekturumu

Kuvvetle Parçalanan veya
Baskılanan Mikroorganizmalar

Kısmen Baskılanan veya
Belirgin Suş Hassasiyeti
Gösteren Mikroorganizmalar

Genellikle Parçalanmayan veya
Baskılanmayan Mikroorganizmalar

 • Bacillus caogulans
 • Bacillus stearothermophilus
 • Clostridium thermosaccorolyticum
 • Clostridium tyrobutyricum
 • Micrococcus spp.
 • Sarcinia spp.
 • Bacillus cereus
 • Brucella spp.
 • Campylobacter jejunii
 • Clostridium botulinum serotipler A, B ve E
 • Listeria monocytogenes
 • Enterecoccus feacalis
 • Lactobacillus spp.
 • Morexella spp.
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Yersinia entetocolitica Mayalar
 • Candida albicans
 • Cryptococcus neoformans, vb.
 • eromonas hydrophlia
 • Brocorhrix thermosphacta
 • Clostridium butyricum
 • Esherician coli Q157:H7
 • Klebsiela pneumoniae
 • Lactococcus spp.
 • Leuconostoc spp
 • Salmonella enterica serotip Typhimurium
 • Shewanella putrefaciens
 • Staphylacocus aureus
 • Streptecoccus thermophilus ve diğer başlıca streptokoklar
 • Vibrio cholerae

Çözünürlük / Çözelti stabilitesi

 • Lizozim 10mg/mL oranında deiyonize suda çözüldüğünde, berrak-çok hafif bulanık arasında renksiz bir çözelti gözlenir.
 • Bu şekilde hazırlanan çözelti 4°C’nin altında saklandığı takdirde en az 1 ay dayanır.

Etkinliği için Optimum pH ve Sıcaklık

 • Optimum pH: 5,2
 • Optimum Sıcaklık: 50°C

Lizozim geniş bir pH (4,00-8,00) ve sıcaklık (40-65°C) aralığında aktiftir. pH 6,20’de, daha geniş iyonik kuvvetler aralığı (0,02-0,10 M) üzerinden maksimal aktivite gözlemlenir.

Lizozim toksik değildir

Hayvanlar üzerinde yapılan, akut, sub-akut ve kronik toksisite çalışmalarını da kapsayan çok sayıda araştırma, Tavuk Yumurtası Akı Lizoziminin (TYAL), süresi uzatılmış uygulamalardan sonra bile toksik etkilerden yoksun olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Oral veya parenteral yolla uygulanarak, 1,5 g veya daha yüksek dozajlarla yapılan 20-40 gün süreli çok sayıda klinik çalışmada elde edilen toksikolojik verilere dayanılarak, lizozimin lokal veya sistemik toleransıyla ilgili hiçbir problem belirlenmemiştir.

Kardiyovasküler sistem, otomatik sinir sistemi ve ısı düzenleyici sistem gibi başlıca yaşamsal fonksiyonlar üzerindeki ayrıntılı sonuçlar, lizozimin toksik olmadığını teyit etmektedir.

Lizozimin Başlıca Uygulamaları

 • Peynir, alkollü içecekler, kırmızı, beyaz et ve balık üretimlerinde koruyucudur.
 • Lezzeti stabilize etmek ve bakteriyel gelişmeyi önlemek üzere meyve ve sebze yüzeyine püskürtüldüğünde, teknik yardımcı maddedir.
 • Bebek beslenme ürünlerinde katkı maddesidir.
 • Yenilebilir ince tabaka halindeki gıdaların bileşenidir.
 • Diğer koruyucu ajanların potansiyelitesini (olanaklarını, güçlülüğünü) artırır.
 • İnsan damağında tatlı-tad alma tepkisini açığa çıkardığı için, gıda, içecek ve ilaçlarda düşük kalorili şekerler yerine kullanılabilir.

Peynir Üretiminde Lizozim

Geç şişme; sütte yaygın şekilde bulunan ve ısı-dirençli bir spor oluşturan Clostridium tyrobutyricum tarafından laktatın fermentasyonu sırasında, H2 ve CO2 gazı üretilmesinden kaynaklanan bir olgunlaşma kusurudur. Lizozim genellikle süte 20-35 ppm(toz), 80-140 ppm(sıvı) oranlarında ilave edilir. Bu oranlar peynirlerdeki kültürleri baskılamaz. Lizozim, peynirin fiziksel ve organoleptik (acıma, koku, tat) özelliklerine etki etmez. Peynirin şişmesini önlemek için yılda yaklaşık 100 ton Lizozim kullanılmaktadır.

Lizozim Aktivitesinin Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Geliştirilmesi

Lizozim aktivitesi; ısı kontrolü, alkali pH sağlanması, ozmotik şok uygulaması, dondurma-eritme ve yüksek basınç uygulamaları gibi fiziksel yöntemlerle artırılabilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre Lizozim aktivitesi; EDTA, butil paraben ve tripolifosfat ile conalbumin, nisin ve transferrin gibi doğal antibiyotikler de dahil olmak üzere çeşitli gıda katkı maddeleri ile geliştirilebilmektedir. Lizozimin etkisini arttıran diğer gıda bileşikleri de laktik asit, tripsin, proteinaz K ve lipazdır.

Kimyasal İşlemler ile lizozimin etkisinin arttırılmasında kullanılan maddeler

Trisodyum fosfat, Sistein ve prolin, Conalbumin, Laktoferrin ve diğer transferinler, Lizolesitin, polietilen glikol ve diğer sürfaktantlar, Glisin, Poli-L-lizin, Nisin, muhtemelen diğer bakteriyosinler, Hidrojen Peroksit, Askorbik asit, Laktik asit, Tripsin, proteinaz K, Lipaz, Karvakrol, nerolidol, belirli diğer terpenoitler.

İlgili araştırmalarda elde edilen bazı bulgular

 • EDTA, nisin, butil paraben ve tripolifosfat; lizozimin sucuk, somon ve morina balığı süspansiyonlarındaki botinal toksin üretimini geciktirmiştir.
 • Lizozim ile, gram pozitif bakterilere karşı etkili bir gıda koruyucusu olan nisinin kombinasyonları, çok sayıda patojenik ve bozulma yapan bakterilere karşı etkili olmuştur. Lizozim genellikle nisinden daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle, bazı gıdalarda Gram pozitif mikroorganizmaları kontrol etmek amacıyla sadece nisin kullanılması yerine Lizozim-Nisin kombinasyonları kullanımı tercih edilmektedir.
 • Lizozim , Nisin ve şerbetçiotu asitlerinin kombinasyonları L.monocytogenes’e karşı bakterisidaldir.
 • Laktoferrin, Lizozimin gram negatif bakterilere karşı etkinliğini arttırabilir. Sütte bulunan bir protein olan Laktoferrin, gram negatif bakterilerin dış zarına zarar vererek LPS moleküllerinin salınmasına neden olur. Bu durumun, lizozimin dış zardan nüfuzunu arttırdığı ve böylece bakterinin lizozime karşı daha duyarlı hale geldiği anlaşılmıştır.
 • Laktoferrinin, Lizozimin E.Coli’ye karşı antimikrobik etkisini arttırdığı kanıtlanmıştır. Lizozim-Laktoferrin kombinasyonlarının bakterisidal etkisi doza bağlıdır. Bakterisidal etki, Laktoferrinin demir saturasyonuyla bloke olur ve yüksek kalsiyum seviyeleri ile baskılanır.
 • Glisin-Lizozim kombinasyonları gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir ve Japonya’da belirli gıdalarda ticari olarak kullanılmaktadır.